Query error chojnow.pl - Radni z gminy podejmą jutro uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Radni z gminy podejmą jutro uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

Autor admin
Data utworzenia: 18 grudzień 2017, 14:59 Wszystkich komentarzy: 2


Radni z gminy podejmą jutro uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

19 grudnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się jedna z dwóch sesji Rady Gminy zaplanowanych na grudzień. Głównym punktem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2018.

Zapis wideo z posiedzenia będzie w całości dostępny na łamach naszego portalu.


Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

4. Interpelacje, wnioski i zapytania.

5. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2026 i budżet Gminy na rok 2018:

1) opinie Komisji Stałych Rady Gminy:

a) Komisji Rewizyjnej,

b) Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,

c) Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych,

d) Komisji Infrastruktury Technicznej,

e) Komisji Budżetu, Usług i Promocji,

2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów wraz z projektem uchwały budżetowej,

3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnów na 2018 r.,

4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy przestawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.,

5) dyskusja,

6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów na lata 2018 - 2026,

7) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2018.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,

2) w sprawie emisji obligacji,

3) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na rok 2018,

4) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na rok 2018,

5) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojnów,

6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

7. Przyjęcie protokołu nr XLII.2017 z sesji z dnia 22 listopada 2017 r.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Mityczny Jezus urodził się 24 grudnia, już na drugi dzień trzech magów odwiedziło go 6 stycznia, takie jaja możliwe tylko w tej religii. To nie wszystko, on szli ze wschodu na zachód, mając za drogowskaz gwiazdę na wschodzie, niepojęte :) i takie idiotyzmy się świętuje i wydaje kasę, takich bzdur uczy się nasze dzieci.
zgłoś komentarz
tak ,rzekł,,mityczny kowalik,,ale jaja,ale jaja
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.