Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Ogłoszono kolejny przetarg na dzierżawę terenów rekreacyjno–wypoczynkowych w Rokitkach

Autor Partnerstwo
Data utworzenia: 15 maj 2019, 15:42


Ogłoszono kolejny przetarg na dzierżawę terenów rekreacyjno–wypoczynkowych w Rokitkach

Gmina Chojnów ogłosiła kolejny przetarg na dzierżawę terenów rekreacyjno – wypoczynkowych po wyrobisku żwirowni w Rokitkach. Poprzednie dwa przetargi ogłoszone w marcu i maju tego roku zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu błędów formalnych w ofertach.

Wielkimi krokami zbliża się lato, a co za tym idzie czas wypoczynku. Wójt Gminy Chojnów nadal poszukuje dzierżawcy jednego z najatrakcyjniejszych terenów rekreacyjnych w okolicy. Mowa tu o Rokitkach, doskonale znanych wszystkim miłośnikom spędzania wolnego czasu nad wodą. Dzierżawa dotyczy terenów rekreacyjno – wypoczynkowych po wyrobisku żwirowni, tuż przy drodze powiatowej nr 865 ulokowanej przy samej linii brzegowej. Celem dzierżawy jest organizacja wypoczynku letniego.

Pierwsze dwa przetargi zostały zakończone wynikiem negatywnym z powodu braku spełnienia przesłanek § 20 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, tj. złożone oferty nie spełniły kryteriów i oczekiwań Wydzierżawiającego dotyczących zaoferowanej wysokości stawki czynszu dzierżawnego.

Prosimy, aby oferenci zwracali szczególną uwagę na formę ogłoszenia przetargowego i ściśle stosowali się do wytycznych w nim zamieszczonych. Oferty, które nie spełniają kryteriów zawartych w ogłoszeniu spotykają się z odmową zakwalifikowania do części niejawnej przetargu – komentuje Zastępca Wójta Gminy Chojnów - Grzegorz Styrkowiec.

W nowo ogłoszonym przetargu oferenci mogą składać swoje oferty do dnia 23 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1, pok. 103 (sekretariat). Mamy nadzieję, że tym razem uda się wyłonić dzierżawcę a wizja atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku letniego w Rokitkach stanie się jeszcze bliższa – podsumowuje Zastępca Wójta Gminy Chojnów.

Przypomnijmy, przedmiot dzierżawy stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone numerami ewidencyjnymi:

– 1199 o pow. 18,1027 ha (RVI-0,7180 ha, Wsr-14,9507 ha, N-2,4340 ha),

– 867/2 o pow. 0,01 ha (Ws-0,01 ha),

– 592/2 o pow. 0,21 ha (Ws-0,21 ha),

– 576 o pow. 0,42 ha (RV-0,02 ha, RVI-0,40 ha),

położone w obrębie Rokitki, gmina Chojnów, powiat legnicki o łącznej powierzchni 18,7427 ha. W tym 3,1520 ha – pas gruntów przyległych do zbiornika wodnego, 15,1707 ha – lustro wody, 0,42 ha – teren przeznaczony na miejsca postojowe (parking). Nieruchomości położone są w odległości ok. 9 km od Chojnowa przy drodze powiatowej o numerze ewidencyjnym 865.

Cena wywoławcza rocznej opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 36.885,63 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne lub inne podmioty, które złożą pełną pisemną ofertę w zaklejonej kopercie z napisem „PRZETARG I PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI NUMER 1199, 867/2, 592/2, 576, POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ROKITKI, GMINA CHOJNÓW” w terminie do dnia 23 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1, pok. 103 (sekretariat). Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 4.000,00 zł na rachunek Gminy Chojnów: 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19. Wpłaty należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy do dnia 23 maja 2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r., w sali posiedzeń nr 102 o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Chojnów i na tablicach ogłoszeń w gminie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnów www.gmina-chojnow.bip.net.pl zakładka „przetargi, sprzedaż, dzierżawa” i na stronie internetowej gminy Chojnów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chojnów, pok. nr 107 tel. 76 8188502 wew. 58, w godz. 8:00- 15:00 oraz pod adresem: http://www.gmina-chojnow.bip.net.pl/?a=6563.