Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English
Kraina Lodu 2 w Cuprum Arena Zostań pracownikiem Lidla

Plan Dni Chojnowa wśród tematów jutrzejszej sesji Rady Miejskiej

Autor admin
Data utworzenia: 24 maj 2017, 14:17 Wszystkich komentarzy: 0


Plan Dni Chojnowa wśród tematów jutrzejszej sesji Rady Miejskiej

25 maja w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Chojnowie odbędzie się majowa sesja Rady Miejskiej.

Radni zajmą się m.in. programem tegorocznych Dni Chojnowa, czy kwestią realizacji zadań socjalno-bytowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Początek zaplanowano na godzinę 13:00.


Poniżej prezentujemy proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Nr XXXIV/17 z dnia 30 marca 2017 r. i Nr XXXV/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami oraz z realizacji „Programu współpracy miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”.

5. Przedstawienie programu "Dni Chojnowa".

6. Realizacja zadań socjalno-bytowych przez MOPS.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Chojnów,

b) w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2017 rok,

c) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.