Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

XLII sesja Rady Gminy Chojnów – zapis video

Autor admin
Data utworzenia: 03 grudzień 2013, 10:20 Wszystkich komentarzy: 0


XLII sesja Rady Gminy Chojnów – zapis video

27 listopada 2013 r. w sali nr 6 Urzędu Gminy w Chojnowie odbyła się XLII sesja Rady Gminy Chojnów. Poza radnymi w obradach udział wzięli zaproszeni goście, sołtysi, licznie przybyli mieszkańcy gminy oraz dyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie z Gminy Chojnów. Właśnie temat „Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 2012/2013” wywołał najgorętszą dyskusję. Zapraszamy do obejrzenia zapisu video z ostatniej sesji Rady Gminy Chojnów.


Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Chojnów:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 2012/2013.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje.
6. Analiza wykonania budżetu za III kwartały 2013 roku.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
2) w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości,
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
4) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXX.182.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów,
5) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013,
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na rzecz poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Chojnów,
7) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
8) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chojnów,
9) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chojnów na lata 2014 – 2019,
10) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
11) w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa wsi Niedźwiedzice
12) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez gminę Chojnów projektów... „Urzędy bliżej mieszkańców” przewidzianego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”
8. Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIX/204/2001 Rady Gminy Chojnów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chojnów.
9. Przyjęcie protokołów Nr: XXXIX.2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. i XL.2013 z dnia 27 września 2013 r.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.