Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Ministerstwo Gospodarki wspiera studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Autor PWSZ Legnica
Data utworzenia: 29 lipiec 2015, 11:54 Wszystkich komentarzy: 0


Ministerstwo Gospodarki wspiera studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Ministerstwo Gospodarki od roku akademickiego 2015/2016 objęło patronatem honorowym studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności energetyka źródeł odnawialnych. Studia prowadzone są w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy jako profil praktyczny co oznacza, że szczególny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności praktycznych.

Powiązanie z rynkiem pracy stanowi podstawę przekazywanych treści oraz umiejętności. Przedsiębiorcy uczestniczą w modyfikacji programów i efektów kształcenia dostosowując je do wymagań rynku pracy i własnych potrzeb.

Kandydat, który wybierze tą formę studiów może poszerzyć swoje zainteresowania związane z problemami gospodarowania zasobami energetycznymi, stosowaniem narzędzi informatycznych w procesach produkcyjnych oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz zarządzania jakością produktu.

Absolwent specjalności energetyka źródeł odnawialnych potrafi identyfikować i analizować możliwości energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne różnych odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, w szczególności lokalnych bądź regionalnych. Umie pozyskać niezbędne fundusze, opracować biznes plan dla projektów z dziedziny energetyki. Jest przygotowany by sprostać wymogom Unii Europejskiej dotyczących znacznego zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym naszego kraju.


Jak uczymy?

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez doświadczoną kadrę, w tym nauczycieli akademickich, którzy posiadają doświadczenie w pracy w przemyśle. Dysponujemy laboratoriami, pracowniami, oprogramowaniem oraz bazą dydaktyczną zapewniającą osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

Czego uczymy?

Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw wiedzy w zakresie materiałoznawstwa oraz inżynierii maszyn. Na drugim semestrze studenci wybierają specjalność zgodną ze swoimi zainteresowaniami. W ostatnich trzech semestrach poza zajęciami piszą prace magisterskie pod opieką doświadczonych promotorów. Praktyczny charakter prac magisterskich, których tematyka dotyczy problemów występujących w zakładzie pracy, a także realizacja pracy przejściowej menadżersko- inżynierskiej to ważne elementy pozwalające kształcić praktyczne umiejętności absolwenta.


Praktyki

Po pierwszym roku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 200 godzin. W drugim roku wymiar praktyk wynosi 400 godzin. Podczas pierwszej praktyki studenci poznają organizację zakładu pracy, struktury i technologie produkcji, itp. Druga praktyka łączy się z wybraną specjalnością.


Pozostałe specjalności

Technologie informatyczne w inżynierii produkcji – absolwent posiada wiedzę z zakresu inżynierii produkcji, informatyki, nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Jest przygotowany do projektowania i wdrażania innowacji informatycznych i technologicznych. Potrafi kojarzyć problemy techniczne z ekonomicznymi, a przy ich rozwiązywaniu posługiwać się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi.

Bezpieczeństwo – absolwent ma przygotowanie z zakresu inżynierii bezpieczeństwa oraz gruntowną wiedzę z obszaru inżynierii produkcji i zarządzania. Potrafi: organizować pracę, prowadzić działania zapobiegające i ograniczające wypadki, awarie i choroby zawodowe. Umie projektować i zarządzać procesami technologicznymi z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi.


Z poważaniem

mgr Mirosław Szczypiorski

Rzecznik Prasowy

PWSZ im. Witelona w Legnicy


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.