Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Zapis wideo z październikowej sesji Rady Gminy

Autor admin
Data utworzenia: 29 październik 2017, 12:44 Wszystkich komentarzy: 0


Zapis wideo z październikowej sesji Rady Gminy

Przedstawiamy zapis wideo z październikowego posiedzenia Rady Gminy Chojnów.

Sesja odbyła się 27 października 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. stan dróg powiatowych w Gminie Chojnów oraz realizacja Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Stan dróg powiatowych w Gminie Chojnów.

4. Realizacja Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania.

7. Analiza wykonania budżetu za III kwartały 2017 roku.

8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,

2) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXX.174.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów,

3) w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

4) przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki oraz obrębu wsi Zamienice dla działki nr 1001/21, położonej w obrębie Rokitki,

5) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojnów,

6) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Jerzmanowice,

8) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Jaroszówka,

9) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalenia diet i zwrotu kosztu podróży służbowych radnym.

9. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych.

10. Przyjęcie protokołu z sesji nr XL.2017 z dnia 29 września 2017 r.

11. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.