Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Budżet na 2018 rok przyjęty! Zobacz zapis wideo z wczorajszej sesji Rady Gminy

Autor admin
Data utworzenia: 20 grudzień 2017, 12:13 Wszystkich komentarzy: 0


Budżet na 2018 rok przyjęty! Zobacz zapis wideo z wczorajszej sesji Rady Gminy

19 grudnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Chojnów odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Chojnów.

Głównym punktem obrad było przyjęcie budżetu gminy na rok 2018. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych biorących udział w posiedzeniu. Przyjęcie uchwały poprzedziło odczytanie pozytywnych opinii komisji stałych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zachęcamy do obejrzenia zapisu wideo z jednej z najważniejszych sesji w roku.


Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

4. Interpelacje, wnioski i zapytania.

5. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2026 i budżet Gminy na rok 2018:

1) opinie Komisji Stałych Rady Gminy:

a) Komisji Rewizyjnej,

b) Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,

c) Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych,

d) Komisji Infrastruktury Technicznej,

e) Komisji Budżetu, Usług i Promocji,

2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów wraz z projektem uchwały budżetowej,

3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnów na 2018 r.,

4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy przestawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.,

5) dyskusja,

6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów na lata 2018 - 2026,

7) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2018.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,

2) w sprawie emisji obligacji,

3) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na rok 2018,

4) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na rok 2018,

5) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojnów,

6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

7. Przyjęcie protokołu nr XLII.2017 z sesji z dnia 22 listopada 2017 r.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.