Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

14 stycznia głosowanie w Gminnym Chojnowskim Budżecie Obywatelskim. Zobacz zweryfikowane projekty

Autor admin
Data utworzenia: 22 grudzień 2017, 13:15 Wszystkich komentarzy: 0


14 stycznia głosowanie w Gminnym Chojnowskim Budżecie Obywatelskim. Zobacz zweryfikowane projekty

Lampa solarna w Budziwojowie, obchody 50-lecia OSP Jaroszówka, wycieczka z Gołocina do Drezna, czy montaż monitoringu w miejscowości Goliszów... Do 15 grudnia trwała weryfikacja wniosków zgłoszonych do kolejnej edycji Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Urząd Gminy zaprezentował listę wniosków, które przejdą do fazy głosowania, które odbędzie się 14 stycznia 2018 roku.

- Moją dumą są narzędzia partycypacyjne, które z radością, co roku oddaję w Państwa ręce - fundusz sołecki, budżet obywatelski, inicjatywa lokalna. Dzięki nim stwarzamy realną możliwość nie tylko Państwa bezpośredniego udziału w podejmowaniu decyzji w zakresie zarządzania środkami publicznymi budżetu gminy, ale także aktywizujemy obywateli do dyskusji nad propozycjami budżetu, angażując społeczeństwo we wszystkie etapy procedury budżetowej - zaznacza wójt Andrzej Pyrz.

Wkrótce możemy spodziewać się szczegółowych informacji dotyczących głosowania.

Propozycje projektu do zrealizowania w ramach GChBO mógł zgłosić każdy mieszkaniec gminy Chojnów ujęty w rejestrze wyborów gminy. Przedmiotem głosowania w ramach GChBO mogą być jedynie propozycje zadań lub działań, leżących w kompetencji gminy Chojnów. Propozycje musiały być zlokalizowane na terenach stanowiących własność gminy. W zakres budżetu obywatelskiego nie wchodzą wydatki związane z remontem dróg oraz z remontem i wyposażeniem świetlic wiejskich. Projekty realizowane w ramach GChBO muszą być ogólnodostępne, zgodne z kierunkami rozwoju gminy Chojnów i powinny być możliwe do realizacji w roku budżetowych 2018.

Koszty projektów w poszczególnych miejscowościach gminy Chojnów nie mogą przekroczyć następujących kwot:

22000: Rokitki,
18000: Okmiany,
17000: Biała, Goliszów,
15000: Krzywa,
14500: Niedźwiedzice, Osetnica,
12500: Jerzmanowice,
11500: Budziwojów, Konradówka, Stary Łom,
11000: Witków, Zamienice,
10000: Biskupin, Jaroszówka,
9000: Czernikowice, Dobroszów, Gołaczów, Groble, Michów, Piotrowice, Strupice,
8000: Gołocin, Kolonia Kołłątaja,
7000: Dzwonów, Pawlikowice,
6000: Witkówek.

Weryfikacji zgłoszonych projektów dokonał zespół ds. budżetu obywatelskiego. Projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację prezentują się następująco:

Biała: Remont pomieszczeń po przedszkolu w Białej - 17 000 zł

Biskupin: Położenie kostki pod altaną rekreacyjną, zakup grilla oraz doposażenie altany w stół i ławy - 10 000 złotych

Budziwojów: Zakup i montaż lampy solarnej: 6 000 zł; Dobre sąsiedztwo przygraniczne, bliskie, a nieznane - wycieczka do Pragi: 5 820 zł

Czernikowice: Doposażenie placu zabaw: 9 000 zł

Dobroszów: Zagospodarowanie placu po remizie strażackiej oraz organizacja Dnia Dziecka: 8 700 zł; Budowa placu zabaw: 9 000 zł,

Dzwonów: Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych: 7 000 zł

Goliszów: Montaż monitoringu: 17 000 zł; Rozbudowa oświetlenia drogowego: 17 000 zł

Gołaczów: Poprawa estetyki wsi poprzez montaż lampy solarnej oraz zagospodarowanie terenu wokół altany rekreacyjnej: 9 000 zł

Gołocin: Zagospodarowanie terenu pod boisko w Gołocinie: 4 200 zł; Dobre sąsiedztwo przygraniczne - bliskie a nieznane - wycieczka krajoznawcza do Drezna: 3 800 zł

Groble: Utworzenie wioski tematycznej - wieś pieroga: 9 000; utworzenie strefy aktywnego wypoczynku - 9 000 zł,

Jaroszówka: Organizacja obchodów 50-lecia OSP Jaroszówka: 10 000 zł, stworzenie systemu identyfikacji wizualnej wsi Jaroszówka - 10 000 zł

Jerzmanowice: stworzenie altany ogrodowej, budowa grilla, zagospodarowanie terenu (dokumentacja) przy świetlicy - 12 500 zł; rewitalizacja parku: 12 500 zł

Kolonia Kołłątaja: Budowa altany: 8 000 zł; oświetlenie placu zabaw: 6 000 zł; Rodzinny Dzień Dziecka - 2 000 zł,

Konradówka: Doposażenie i oświetlenie zewnętrznej siłowni: 11 500 zł

Krzywa: Zakup i montaż ogrodzenia boiska sportowego w Krzywej: 15 000 zł

Michów: Budowa placu zabaw: 9 000 zł

Niedźwiedzice: W zdrowym ciele zdrowy duch - montaż siłowni zewnętrznej - 14 493 zł; Budowa altany rekreacyjnej na boisku sportowym - 14 500 zł

Okmiany: Odnowa terenu przy świetlicy wiejskiej: 18 000 zł; Budowa altany przy boisku sportowym: 18 000 zł

Osetnica: Budowa siłowni zewnętrznej: 14 500 zł

Pawlikowice: Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Pawlikowicach - kontynuacja: 7 000 zł

Piotrowice: Doposażenie placu zabaw: 9 000 zł

Rokitki: Spotkanie integracyjne mieszkańców Rokitek. Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie OSP Rokitki: 22 000 zł

Stary Łom: Wykonanie nawierzchni taranowej bieżni sportowej: 11 500 zł

Strupice: Lampa oświetlenia ulicznego drogi gminnej i 2 ławki parkowe - 9 000 zł

Witków: Zakup i montaż ogrodzenia i kostki brukowej oraz monitoringu wizyjnego - 11 000 zł

Witkówek: Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem i lustra drogowego na drodze gminnej nr 579: 6 000 zł

Zamienice: Zakup i montaż solarnej lampy oświetleniowej: 5 000 zł, Doprowadzenie energii elektrycznej do altany na boisku: 11 000 zł


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.